Sağlıklı beslenme “takıntı” olmasın…

Yaz sezonunda özellikle kilo problemleri ve diyet furyası herkesi himayesi altına almış durumda. Bazılarımız sağlıklı beslenmeyi takıntı haline getiriyor ve bir süre sonra sağlıklı beslenme yarar yerine zarar getiriyor. Sağlıklı beslenme takıntısı (Ortoreksiya) bir beslenme bozukluğu olarak tanımlanmasa da gelecekte sağlığı tehdit edebilir. Özellikle bu ‘takıntı’ önümüzdeki 10 yılın en önemli beslenme problemlerinden biri olma yolunda ilerliyor… Kalori hesabı yaparlar; Bu tip takıntılara özgü tedavilerde, diyet uzmanlarının, psikiyatristlerin ve psikologların ortak çalışmaları ile davranış değişikliği sağlanabilir. Psikologlar ve/veya psikiyatristler kişiyi, davranış terapisi ile desteklerken, diyet uzmanları da sağlıklı beslenme konusunda yönlendirirler.

Kontrollü ve sağlıklı yemek yeme adına yapılan bu tip diyetlerle, kişi, tüm besinleri yemez ve bazılarını almaktan da özellikle kaçınır. Böylelikle vücut, günlük alması gereken kaloriden eksik kalır ve güçsüzleşir. Sağlıksız ve kontrolsüz yapılan tüm diyetlerde olduğu gibi, bu tip davranışların da, beraberinde ciddi sağlık sorunları getirmesi olasıdır. Yemek yeme olayından uzaklaşırlar; Değişen dünya standartlarına bağlı yeme alışkanlıkları ve modernleşmenin bir sonucu iken, kimilerine göre de obsesif kişilik yapısına özgü bir durumdur. Bu tip davranışlar gösteren insanlar, sağlıklı olma gerekliliği ile ilgili inanç ve tutumlarını birleştirerek, beslenme ve beslenme şekli konusunda aşırı kaygılı olurlar. Sonuç olarak gözlenen davranış, sağlıklı olmak adına yememedir.

Bu tip takıntıları olan insanlar, sağlıklı beslenme standartlarına göre değil de, kendi belirledikleri standartlara göre beslenmeyi uygun görürler ve bu yolla sağlıklı beslendiklerine inanırlar. Sağlık Problemleri oluşur; Alacağı her ürünün içeriği üzerine uzun uzun kafa yoran, besinlerin içindeki katkı maddelerinin kanserojen olup olmadığı konusunda aşırı saplantılı, sadece sağlıklı beslenmek adına sebzeleri çiğ tüketen, et ve süt ürünlerinden genellikle uzak duran ve genellikle bu tip besinleri tüketmeme konusunda aşırı titiz davranan insanların bu takıntıya sahip olduğu düşünülmektedir. Obsesif- Kompulsif kişilik yapısının bir uzantısı olan bu takıntının temelinde, beden imajı ve sağlıklı yeme davranışı ile ilgili obsesif düşünceler bulunduğu düşünülmektedir.

NASIL DAVRANIRLAR?

– Günde 3 saatten fazla bir zaman, sağlıklı besinler ve beslenme ile ilgili düşünmek.
– Yedikleri besinlerin miktarını hesaplamak.
– Sosyal ortamdan uzaklaşmak (yeme alışkanlıkları, dışarıda yemek yemeyi güçleştirir ve evde yemeye başlarlar).
– Başkalarının yeme alışkanlıklarını, sağlıksız olduğunu söyleyerek, sürekli eleştirmek…
– Önceleri, keyifle yediği besinleri, sağlıksız oldukları için tüketmekten kaçınmak.
– Diyetlerinin dışında bir şeyler yediklerinde suçluluk duymak.
– Kalori hesabı yapmak.