FOSFATİDİLSERİNİN STRES ÜZERİNE ETKİSİ

Fosfatidilserin, beyinde hücre zarlarında bulunan bir fosfolipidtir.

Bu yağ asidi, hem beslenme ile yeterince alınamadığından hem de yetersiz omega 3 alımı gibi nedenlerle yeterince üretilemediğinden beyinde eksikliği görülebiliyor.

Bu eksiklik de hafıza, konsantrasyon sorunları ve aşırı stres şeklinde karşımıza çıkabiliyor. ⁣⁣

Fosfatidilserinin bu etkisi asetilkolin, dopamin, serotonin gibi çok önemli kimyasal mesajcılarımızın iletiminde rol almasından kaynaklanıyor. ⁣

2001 yılında yapılan çift kör randomize kontrollü bir çalışmada, ortalama yaşları 20.8 olan 48 sağlıklı öğrenci iki gruba ayrılarak bir gruba plasebo bir gruba ise fosfatidilserin verilmiş. Bu süreçten önce ve sonra hayatlarındaki stres faktörlerini değerlendirdikleri birtakım testlere tabii tutulmuşlar. Fosfatidilserin takviyesi alan grubun süreç sonunda hayatlarındaki stres değişmezken stresi algılama düzeylerinin olumlu yönde değiştiği görülmüş.⁣

Fosfatidilserin, sınava sayılı günlerin kaldığı bu dönemde hem odaklanma artışı sağlaması yönünden hem de stresi kontrol etmedeki bu olumlu etkisi sayesinde güvenli bir doğal destek olarak kullanılabilir.⁣

Kaynak: Benton et al. The Influence of Phosphatidylserine Supplementation on Mood and Heart Rate When Faced With an Acute Stressor. Neurosci Nutr. 2001;4(3):169-78.⁣